Filnavn (filstørrelse)Lenke
Arter_funksjonsområder_Egenskapsskjema_20170321.xlsx (48 KB) Last ned
Arter_funksjonsområder_Leveranseinstruks_20140507.pdf (692 KB) Last ned
Brukerveiledning_for_Enkelt_søk_Naturbase_23-02-2015.pdf (252 KB) Last ned
Brukerveiledning_for_importapplikasjon_til_Naturbase.pdf (2516 KB) Last ned
Brukerveiledning_for_Naturbase_kart_16-02-2015.pdf (6228 KB) Last ned
Brukerveiledning_webapplikasjon_for_egenskapsredigering_i_Naturbase_2016_02_22.pdf (507 KB) Last ned
DATAFANGSTDATO-KVALITET-INFO_Generell.pdf (62 KB) Last ned
Eikereg_Skjema_FMØS.pdf (70 KB) Last ned
Foreslåtte_naturvernområder_Egenskapsskjema_20170427.xlsx (29 KB) Last ned
Foreslåtte_naturvernområder_Leveranseinstruks_20140327.pdf (652 KB) Last ned
Fysak_Kontroll av SOSI-filer.pdf (650 KB) Last ned
Fysak_Kontrolltegn_BA.kom (12 KB) Last ned
Fysak_Kontrolltegn_BN.kom (10 KB) Last ned
Fysak_Kontrolltegn_FK.kom (8 KB) Last ned
Fysak_Kontrolltegn_FS.kom (11 KB) Last ned
Fysak_Kontrolltegn_KF.kom (7 KB) Last ned
Fysak_Kontrolltegn_VP.kom (10 KB) Last ned
Fysak_Kontrolltegn_VV.kom (14 KB) Last ned
Fysak_SkjermKontroll.kom (3 KB) Last ned
Fysak_SkjermKontroll_10000.kom (3 KB) Last ned
Fysak_Sorter_Ginfo.txt (1 KB) Last ned
Fysak_Sosi-fix_BA.mko (7 KB) Last ned
Fysak_Sosi-fix_BN.mko (7 KB) Last ned
Fysak_Sosi-fix_FK.mko (7 KB) Last ned
Fysak_Sosi-fix_FS.mko (7 KB) Last ned
Fysak_Sosi-fix_KF.mko (6 KB) Last ned
Fysak_Sosi-fix_VP.mko (7 KB) Last ned
Fysak_Sosi-fix_VV.mko (7 KB) Last ned
Fysak_Sosi-topofix_XX.mko (5 KB) Last ned
Kartlagte_og_verdsatte_friluftslivsområder_Egenskapsskjema_20180119.xlsx (59 KB) Last ned
Kartlagte_og_verdsatte_friluftslivsområder_FK-DIG-1-innledning.mp4 (3196 KB) Last ned
Kartlagte_og_verdsatte_friluftslivsområder_FK-DIG-2-digitalisering1.mp4 (18099 KB) Last ned
Kartlagte_og_verdsatte_friluftslivsområder_FK-DIG-3-digitalisering2.mp4 (23211 KB) Last ned
Kartlagte_og_verdsatte_friluftslivsområder_FK-DIG-4-dig-GK-kurve.mp4 (10001 KB) Last ned
Kartlagte_og_verdsatte_friluftslivsområder_FK-DIG-5-dig-GK-flate.mp4 (24687 KB) Last ned
Kartlagte_og_verdsatte_friluftslivsområder_FK-DIG-6-bakgrunnskart-6.mp4 (21623 KB) Last ned
Kartlagte_og_verdsatte_friluftslivsområder_FK-DIG-7-lag-manuskart-7.mp4 (20911 KB) Last ned
Kartlagte_og_verdsatte_friluftslivsområder_FK-DIG-8-dig-manuskart-8.mp4 (36447 KB) Last ned
Kartlagte_og_verdsatte_friluftslivsområder_FK-DIG-9-flategenerering-GK.mp4 (41420 KB) Last ned
Kartlagte_og_verdsatte_friluftslivsområder_FK-DIG_Prosjekt.zip (469 KB) Last ned
Kartlagte_og_verdsatte_friluftslivsområder_Leveranseinstruks_20180425.pdf (890 KB) Last ned
Naturvernområder_Brukerveileder_for_oppdatering_av_data_20150326.xlsx (81 KB) Last ned
Naturvernområder_Egenskapsskjema_20170427.xlsx (56 KB) Last ned
Naturvernområder_Leveranseinstruks_20140327.pdf (727 KB) Last ned
ProdSpek_Motorferdsel_20170601_vGodkjent.pdf (1658 KB) Last ned
Sletteliste_Naturbase_20170208.xlsx (13 KB) Last ned
Statlig_sikra_friluftslivsområder_Kvalitetskontrollskjema.xls (101 KB) Last ned
Statlig_sikra_friluftslivsområder_Leveranseinstruks_20141119.pdf (1208 KB) Last ned
Styrefil_Naturbase_20180122.xlsx (30 KB) Last ned
Thumbs.db (10 KB) Last ned
Viktige_naturtyper_Egenskapsskjema_20170407.xlsx (117 KB) Last ned
Viktige_naturtyper_Feltskjema_20140425.pdf (24 KB) Last ned
Viktige_naturtyper_Leveranseinstruks_20170331.pdf (1304 KB) Last ned
Viktige_naturtyper_Lokaliteter_med_redusert_verdi_20140425.xls (119 KB) Last ned