Filnavn (filstørrelse)Lenke
Brukerveiledning_for_Enkelt_søk_Naturbase_23-02-2015.pdf (252 KB) Last ned
Brukerveiledning_for_importapplikasjon_til_Naturbase.pdf (2516 KB) Last ned
Brukerveiledning_for_Naturbase_kart_16-02-2015.pdf (6228 KB) Last ned
Brukerveiledning_naturbase_kartredigering_2019_01_31.pdf (3400 KB) Last ned
Brukerveiledning_Naturbase_redigering_2018_06_11.pdf (2117 KB) Last ned
DATAFANGSTDATO-KVALITET-INFO_Generell.pdf (42 KB) Last ned
Eikereg_Skjema.pdf (70 KB) Last ned
Fysak_Kontrolltegn_BA.kom (12 KB) Last ned
Fysak_Kontrolltegn_BN.kom (10 KB) Last ned
Fysak_Kontrolltegn_FK.kom (7 KB) Last ned
Fysak_Kontrolltegn_FS.kom (10 KB) Last ned
Fysak_Kontrolltegn_KF.kom (7 KB) Last ned
Fysak_Kontrolltegn_MS.kom (5 KB) Last ned
Fysak_Kontrolltegn_VP.kom (7 KB) Last ned
Fysak_Kontrolltegn_VV.kom (15 KB) Last ned
Fysak_Kontroll_av_SOSI-filer.pdf (650 KB) Last ned
Fysak_SkjermKontroll.kom (3 KB) Last ned
Fysak_SkjermKontroll_10000.kom (3 KB) Last ned
Fysak_Sorter_Ginfo.txt (1 KB) Last ned
Fysak_Sosi-fix_BA.mko (7 KB) Last ned
Fysak_Sosi-fix_BN.mko (8 KB) Last ned
Fysak_Sosi-fix_BN_45.mko (9 KB) Last ned
Fysak_Sosi-fix_FK.mko (8 KB) Last ned
Fysak_Sosi-fix_FS.mko (10 KB) Last ned
Fysak_Sosi-fix_KF.mko (7 KB) Last ned
Fysak_Sosi-fix_MS.mko (7 KB) Last ned
Fysak_Sosi-fix_VP.mko (7 KB) Last ned
Fysak_Sosi-fix_VV.mko (14 KB) Last ned
Fysak_Sosi-topofix_XX.mko (5 KB) Last ned
Kartlagte_og_verdsatte_friluftslivsområder_FK-DIG-1-innledning.mp4 (3196 KB) Last ned
Kartlagte_og_verdsatte_friluftslivsområder_FK-DIG-2-digitalisering1.mp4 (18099 KB) Last ned
Kartlagte_og_verdsatte_friluftslivsområder_FK-DIG-3-digitalisering2.mp4 (23211 KB) Last ned
Kartlagte_og_verdsatte_friluftslivsområder_FK-DIG-4-dig-GK-kurve.mp4 (10001 KB) Last ned
Kartlagte_og_verdsatte_friluftslivsområder_FK-DIG-5-dig-GK-flate.mp4 (24687 KB) Last ned
Kartlagte_og_verdsatte_friluftslivsområder_FK-DIG-6-bakgrunnskart-6.mp4 (21623 KB) Last ned
Kartlagte_og_verdsatte_friluftslivsområder_FK-DIG-7-lag-manuskart-7.mp4 (20911 KB) Last ned
Kartlagte_og_verdsatte_friluftslivsområder_FK-DIG-8-dig-manuskart-8.mp4 (36447 KB) Last ned
Kartlagte_og_verdsatte_friluftslivsområder_FK-DIG-9-flategenerering-GK.mp4 (41420 KB) Last ned
Kartlagte_og_verdsatte_friluftslivsområder_FK-DIG_Prosjekt.zip (464 KB) Last ned
Leveranseinstruks_GAMMEL_Arter_funksjonsområder_20140507.pdf (692 KB) Last ned
Leveranseinstruks_GAMMEL_Kartlagte_og_verdsatte_friluftslivsområder_20180425.pdf (890 KB) Last ned
Leveranseinstruks_GAMMEL_Statlig_sikra_friluftslivsområder_20141119.pdf (1208 KB) Last ned
Leveranseinstruks_Naturvernområder_20180626.pdf (1400 KB) Last ned
Leveranseinstruks_Viktige_naturtyper_20170331.pdf (1304 KB) Last ned
MAL_Egenskapsskjema_Arter_Funksjon.xlsx (70 KB) Last ned
MAL_Egenskapsskjema_Friluft_Kartlagt.xlsx (67 KB) Last ned
MAL_Egenskapsskjema_Kultur_Utvalgt.xlsx (35 KB) Last ned
MAL_Egenskapsskjema_Kultur_Viktig.xlsx (51 KB) Last ned
MAL_Egenskapsskjema_MarineNaturtyper.xlsx (118 KB) Last ned
MAL_Egenskapsskjema_Naturtyper.xlsx (137 KB) Last ned
MAL_Egenskapsskjema_Snøscooter.xlsx (53 KB) Last ned
MAL_Egenskapsskjema_Vern_Foreslått.xlsx (29 KB) Last ned
MAL_Egenskapsskjema_Vern_Naturvern.xlsx (50 KB) Last ned
MAL_Naturbase_Sletteliste.xlsx (15 KB) Last ned
MAL_Naturbase_Styrefil.xlsx (31 KB) Last ned
ProdSpek_Motorferdsel_20170601_vGodkjent.pdf (1658 KB) Last ned