Filnavn (filstørrelse)Lenke
Bruker NB Følgebrev.pdf (186 KB) Last ned
Brukerveiledning_for_importapplikasjon_til_Naturbase.pdf (2177 KB) Last ned
Brukerveiledning_naturbase_kartredigering_2019_01_31.pdf (3400 KB) Last ned
Brukerveiledning_Naturbase_redigering_2018_06_11.pdf (2117 KB) Last ned
Eikereg_Skjema.pdf (70 KB) Last ned
FF-DIG.zip (1243 KB) Last ned
Fysak_Kontrolltegn_BA.kom (6 KB) Last ned
Fysak_Kontrolltegn_BN_BM.kom (6 KB) Last ned
Fysak_Kontrolltegn_FK.kom (6 KB) Last ned
Fysak_Kontrolltegn_FS.kom (10 KB) Last ned
Fysak_Kontrolltegn_KF_KU.kom (6 KB) Last ned
Fysak_Kontrolltegn_MS.kom (4 KB) Last ned
Fysak_Kontrolltegn_VM.kom (6 KB) Last ned
Fysak_Kontrolltegn_VP.kom (6 KB) Last ned
Fysak_Kontrolltegn_VR.kom (6 KB) Last ned
Fysak_Kontrolltegn_VV.kom (15 KB) Last ned
Fysak_Kontroll_av_SOSI-filer.pdf (635 KB) Last ned
Fysak_SkjermKontroll.kom (6 KB) Last ned
Fysak_Sorter_Ginfo.txt (1 KB) Last ned
Fysak_Sosi-fix_BA_20210826.mko (10 KB) Last ned
Fysak_Sosi-fix_BN_BM_20220207.mko (9 KB) Last ned
Fysak_Sosi-fix_FK_20210826.mko (22 KB) Last ned
Fysak_Sosi-fix_FS_20201116.mko (12 KB) Last ned
Fysak_Sosi-fix_KF_KU_20210626.mko (8 KB) Last ned
Fysak_Sosi-fix_MS_20220131.mko (8 KB) Last ned
Fysak_Sosi-fix_VM_20210921.mko (8 KB) Last ned
Fysak_Sosi-fix_VP_20210826.mko (9 KB) Last ned
Fysak_Sosi-fix_VR_20210908.mko (8 KB) Last ned
Fysak_Sosi-fix_VV_20230801.mko (20 KB) Last ned
Fysak_Sosi-topofix_XX_20200511.mko (5 KB) Last ned
Kartlagte_og_verdsatte_friluftslivsområder_FK-DIG-1-innledning.mp4 (3196 KB) Last ned
Kartlagte_og_verdsatte_friluftslivsområder_FK-DIG-2-digitalisering1.mp4 (18099 KB) Last ned
Kartlagte_og_verdsatte_friluftslivsområder_FK-DIG-3-digitalisering2.mp4 (23211 KB) Last ned
Kartlagte_og_verdsatte_friluftslivsområder_FK-DIG-4-dig-GK-kurve.mp4 (10001 KB) Last ned
Kartlagte_og_verdsatte_friluftslivsområder_FK-DIG-5-dig-GK-flate.mp4 (24687 KB) Last ned
Kartlagte_og_verdsatte_friluftslivsområder_FK-DIG-6-bakgrunnskart-6.mp4 (21623 KB) Last ned
Kartlagte_og_verdsatte_friluftslivsområder_FK-DIG-7-lag-manuskart-7.mp4 (20911 KB) Last ned
Kartlagte_og_verdsatte_friluftslivsområder_FK-DIG-8-dig-manuskart-8.mp4 (36447 KB) Last ned
Kartlagte_og_verdsatte_friluftslivsområder_FK-DIG-9-flategenerering-GK.mp4 (41420 KB) Last ned
Kartlagte_og_verdsatte_friluftslivsområder_FK-DIG_Prosjekt.zip (58 KB) Last ned
Leveranseinstruks_Import_Naturbase_Generell.pdf (515 KB) Last ned
Leveranseinstruks_Tillegg_61_VV.pdf (722 KB) Last ned
Leveranseinstruks_Tillegg_62_BN.pdf (228 KB) Last ned
Leveranseinstruks_Tillegg_63_FK.pdf (647 KB) Last ned
Leveranseinstruks_Tillegg_64_MS.pdf (1807 KB) Last ned
Leveranseinstruks_Vedlegg1_SOSI_syntaks.pdf (535 KB) Last ned
Leveranseinstruks_Vedlegg2_DATAFANGSTDATO_KVALITET.pdf (174 KB) Last ned
Leveranseinstruks_Vedlegg3_Gyldige_SOSI_kodeverdier.pdf (631 KB) Last ned
MAL_Egenskapsskjema_BA_Arter_Funksjon_20200616.xlsx (72 KB) Last ned
MAL_Egenskapsskjema_BM_Naturtyper_HB19_Marin_20230126.xlsx (105 KB) Last ned
MAL_Egenskapsskjema_BN_Naturtyper_HB13_20230612.xlsx (160 KB) Last ned
MAL_Egenskapsskjema_FK_Friluft_Kartlagt_20230822.xlsx (146 KB) Last ned
MAL_Egenskapsskjema_KF_Kultur_Verdifull_20221019.xlsx (95 KB) Last ned
MAL_Egenskapsskjema_KU_Kultur_Utvalgt_20221021.xlsx (37 KB) Last ned
MAL_Egenskapsskjema_MS_Friluft_Snøscooter_20230516.xlsx (137 KB) Last ned
MAL_Egenskapsskjema_VM_Vern_Ramsar_20200930.xlsx (24 KB) Last ned
MAL_Egenskapsskjema_VP_Vern_Foreslått_20220801.xlsx (29 KB) Last ned
MAL_Egenskapsskjema_VR_Vern_Restriksjon_20220309.xlsx (79 KB) Last ned
MAL_Egenskapsskjema_VV_Vern_Naturvern_20230105.xlsx (137 KB) Last ned
MAL_Sletteliste_20220419.xlsx (15 KB) Last ned
MAL_Styrefil_20230814.xlsx (31 KB) Last ned
MS-DIG.zip (571 KB) Last ned
MS_Gpx_forklaring_egenskapsnavn.jpg (18 KB) Last ned