Filnavn (filstørrelse)Lenke
Brukerveiledning_for_importapplikasjon_til_Naturbase.pdf (2179 KB) Last ned
Brukerveiledning_naturbase_kartredigering_2019_01_31.pdf (3400 KB) Last ned
Brukerveiledning_Naturbase_redigering_2018_06_11.pdf (2117 KB) Last ned
Eikereg_Skjema.pdf (70 KB) Last ned
FF-QGIS.zip (98 KB) Last ned
Fysak_Kontrolltegn_BA.kom (6 KB) Last ned
Fysak_Kontrolltegn_BN_BM.kom (6 KB) Last ned
Fysak_Kontrolltegn_FK.kom (7 KB) Last ned
Fysak_Kontrolltegn_FS.kom (10 KB) Last ned
Fysak_Kontrolltegn_KF_KU.kom (6 KB) Last ned
Fysak_Kontrolltegn_MS.kom (4 KB) Last ned
Fysak_Kontrolltegn_VP.kom (6 KB) Last ned
Fysak_Kontrolltegn_VR.kom (6 KB) Last ned
Fysak_Kontrolltegn_VV.kom (16 KB) Last ned
Fysak_Kontroll_av_SOSI-filer.pdf (635 KB) Last ned
Fysak_SkjermKontroll.kom (4 KB) Last ned
Fysak_Sorter_Ginfo.txt (1 KB) Last ned
Fysak_Sosi-fix_BA.mko (10 KB) Last ned
Fysak_Sosi-fix_BN_BM.mko (9 KB) Last ned
Fysak_Sosi-fix_FK.mko (22 KB) Last ned
Fysak_Sosi-fix_FS.mko (12 KB) Last ned
Fysak_Sosi-fix_KF_KU.mko (8 KB) Last ned
Fysak_Sosi-fix_MS.mko (8 KB) Last ned
Fysak_Sosi-fix_VP.mko (9 KB) Last ned
Fysak_Sosi-fix_VR.mko (6 KB) Last ned
Fysak_Sosi-fix_VV.mko (18 KB) Last ned
Fysak_Sosi-topofix_XX.mko (5 KB) Last ned
Kartlagte_og_verdsatte_friluftslivsområder_FK-DIG-1-innledning.mp4 (3196 KB) Last ned
Kartlagte_og_verdsatte_friluftslivsområder_FK-DIG-2-digitalisering1.mp4 (18099 KB) Last ned
Kartlagte_og_verdsatte_friluftslivsområder_FK-DIG-3-digitalisering2.mp4 (23211 KB) Last ned
Kartlagte_og_verdsatte_friluftslivsområder_FK-DIG-4-dig-GK-kurve.mp4 (10001 KB) Last ned
Kartlagte_og_verdsatte_friluftslivsområder_FK-DIG-5-dig-GK-flate.mp4 (24687 KB) Last ned
Kartlagte_og_verdsatte_friluftslivsområder_FK-DIG-6-bakgrunnskart-6.mp4 (21623 KB) Last ned
Kartlagte_og_verdsatte_friluftslivsområder_FK-DIG-7-lag-manuskart-7.mp4 (20911 KB) Last ned
Kartlagte_og_verdsatte_friluftslivsområder_FK-DIG-8-dig-manuskart-8.mp4 (36447 KB) Last ned
Kartlagte_og_verdsatte_friluftslivsområder_FK-DIG-9-flategenerering-GK.mp4 (41420 KB) Last ned
Kartlagte_og_verdsatte_friluftslivsområder_FK-DIG_Prosjekt.zip (466 KB) Last ned
Leveranseinstruks_Import_Naturbase_Generell.pdf (1042 KB) Last ned
Leveranseinstruks_Tillegg_61_VV.pdf (1256 KB) Last ned
Leveranseinstruks_Tillegg_62_BN.pdf (391 KB) Last ned
Leveranseinstruks_Tillegg_63_FK.pdf (450 KB) Last ned
Leveranseinstruks_Vedlegg1_SOSI_syntaks.pdf (559 KB) Last ned
Leveranseinstruks_Vedlegg2_DATAFANGSTDATO_KVALITET.pdf (724 KB) Last ned
Leveranseinstruks_Vedlegg3_Gyldige_SOSI_kodeverdier.pdf (626 KB) Last ned
MAL_Egenskapsskjema_BA_Arter_Funksjon.xlsx (77 KB) Last ned
MAL_Egenskapsskjema_BM_Naturtyper_HB19_Marin.xlsx (122 KB) Last ned
MAL_Egenskapsskjema_BN_Naturtyper_HB13.xlsx (140 KB) Last ned
MAL_Egenskapsskjema_FK_Friluft_Kartlagt.xlsx (147 KB) Last ned
MAL_Egenskapsskjema_KF_Kultur_Verdifull.xlsx (53 KB) Last ned
MAL_Egenskapsskjema_KU_Kultur_Utvalgt.xlsx (36 KB) Last ned
MAL_Egenskapsskjema_MS_Friluft_Snøscooter.xlsx (61 KB) Last ned
MAL_Egenskapsskjema_VM_Vern_Ramsar.xlsx (24 KB) Last ned
MAL_Egenskapsskjema_VP_Vern_Foreslått.xlsx (30 KB) Last ned
MAL_Egenskapsskjema_VR_Vern_Restriksjon.xlsx (31 KB) Last ned
MAL_Egenskapsskjema_VV_Vern_Naturvern.xlsx (51 KB) Last ned
MAL_Sletteliste.xlsx (15 KB) Last ned
MAL_Styrefil.xlsx (31 KB) Last ned
ProdSpek_Motorferdsel_20170601_vGodkjent.pdf (1658 KB) Last ned
X_Brukerveiledning_for_Enkelt_søk_Naturbase_23-02-2015.pdf (252 KB) Last ned
X_Brukerveiledning_for_Naturbase_kart_16-02-2015.pdf (6228 KB) Last ned