Filnavn (filstørrelse)Lenke
Bruker-NB-Info.pdf (275 KB) Last ned
Brukerveiledning_Naturbase_importapplikasjon.pdf (2177 KB) Last ned
Brukerveiledning_Naturbase_kartredigering_2019_01_31.pdf (3400 KB) Last ned
Brukerveiledning_Naturbase_redigering_2018_06_11.pdf (2117 KB) Last ned
Eikereg_Skjema.pdf (70 KB) Last ned
FF-DIG.zip (1243 KB) Last ned
Fysak_Kontrolltegn_BA.kom (6 KB) Last ned
Fysak_Kontrolltegn_BN_BM.kom (6 KB) Last ned
Fysak_Kontrolltegn_BV.kom (6 KB) Last ned
Fysak_Kontrolltegn_FK.kom (6 KB) Last ned
Fysak_Kontrolltegn_FS.kom (10 KB) Last ned
Fysak_Kontrolltegn_KF.kom (6 KB) Last ned
Fysak_Kontrolltegn_KU.kom (7 KB) Last ned
Fysak_Kontrolltegn_MS.kom (4 KB) Last ned
Fysak_Kontrolltegn_VM.kom (6 KB) Last ned
Fysak_Kontrolltegn_VP.kom (6 KB) Last ned
Fysak_Kontrolltegn_VR.kom (6 KB) Last ned
Fysak_Kontrolltegn_VV.kom (16 KB) Last ned
Fysak_Kontroll_av_SOSI-filer.pdf (635 KB) Last ned
Fysak_SkjermKontroll.kom (6 KB) Last ned
Fysak_Sorter_Ginfo.txt (1 KB) Last ned
Fysak_Sosi-fix_BA_20240419.mko (10 KB) Last ned
Fysak_Sosi-fix_BN_BM_20220207.mko (9 KB) Last ned
Fysak_Sosi-fix_FK_20210826.mko (20 KB) Last ned
Fysak_Sosi-fix_FS_20240319.mko (12 KB) Last ned
Fysak_Sosi-fix_KF_20240321.mko (8 KB) Last ned
Fysak_Sosi-fix_KU_20240418.mko (8 KB) Last ned
Fysak_Sosi-fix_MS_20220131.mko (9 KB) Last ned
Fysak_Sosi-fix_VM_20231018.mko (8 KB) Last ned
Fysak_Sosi-fix_VP_20230726.mko (9 KB) Last ned
Fysak_Sosi-fix_VR_20240418.mko (8 KB) Last ned
Fysak_Sosi-fix_VV_20230801.mko (20 KB) Last ned
Fysak_Sosi-topofix_XX_20200511.mko (5 KB) Last ned
Kartlagte_og_verdsatte_friluftslivsområder_FK-DIG-1-innledning.mp4 (3196 KB) Last ned
Kartlagte_og_verdsatte_friluftslivsområder_FK-DIG-2-digitalisering1.mp4 (18099 KB) Last ned
Kartlagte_og_verdsatte_friluftslivsområder_FK-DIG-3-digitalisering2.mp4 (23211 KB) Last ned
Kartlagte_og_verdsatte_friluftslivsområder_FK-DIG-4-dig-GK-kurve.mp4 (10001 KB) Last ned
Kartlagte_og_verdsatte_friluftslivsområder_FK-DIG-5-dig-GK-flate.mp4 (24687 KB) Last ned
Kartlagte_og_verdsatte_friluftslivsområder_FK-DIG-6-bakgrunnskart-6.mp4 (21623 KB) Last ned
Kartlagte_og_verdsatte_friluftslivsområder_FK-DIG-7-lag-manuskart-7.mp4 (20911 KB) Last ned
Kartlagte_og_verdsatte_friluftslivsområder_FK-DIG-8-dig-manuskart-8.mp4 (36447 KB) Last ned
Kartlagte_og_verdsatte_friluftslivsområder_FK-DIG-9-flategenerering-GK.mp4 (41420 KB) Last ned
Kartlagte_og_verdsatte_friluftslivsområder_FK-DIG_Prosjekt.zip (63 KB) Last ned
Leveranseinstruks_Import_Naturbase_Generell.pdf (519 KB) Last ned
Leveranseinstruks_Tillegg_61_VV.pdf (703 KB) Last ned
Leveranseinstruks_Tillegg_62_BN.pdf (241 KB) Last ned
Leveranseinstruks_Tillegg_63_FK.pdf (659 KB) Last ned
Leveranseinstruks_Tillegg_64_MS.pdf (1827 KB) Last ned
Leveranseinstruks_Vedlegg1_SOSI_syntaks.pdf (559 KB) Last ned
Leveranseinstruks_Vedlegg2_DATAFANGSTDATO_KVALITET.pdf (174 KB) Last ned
Leveranseinstruks_Vedlegg3_Gyldige_SOSI_kodeverdier.pdf (740 KB) Last ned
MAL_Egenskapsskjema_BA_Arter_Funksjon_20240419.xlsx (169 KB) Last ned
MAL_Egenskapsskjema_BM_Naturtyper_HB19_Marin_20231011.xlsx (105 KB) Last ned
MAL_Egenskapsskjema_BN_Naturtyper_HB13_20240412.xlsx (160 KB) Last ned
MAL_Egenskapsskjema_FK_Friluft_Kartlagt_20240412.xlsx (148 KB) Last ned
MAL_Egenskapsskjema_KF_Kultur_Verdifull_20231011.xlsx (95 KB) Last ned
MAL_Egenskapsskjema_KU_Kultur_Utvalgt_20240416.xlsx (36 KB) Last ned
MAL_Egenskapsskjema_MS_Friluft_Snøscooter_20240412.xlsx (141 KB) Last ned
MAL_Egenskapsskjema_VM_Vern_Ramsar_20231011.xlsx (24 KB) Last ned
MAL_Egenskapsskjema_VP_Vern_Foreslått_20231011.xlsx (29 KB) Last ned
MAL_Egenskapsskjema_VR_Vern_Restriksjon_20231011.xlsx (79 KB) Last ned
MAL_Egenskapsskjema_VV_Vern_Naturvern_20240104.xlsx (136 KB) Last ned
MAL_Sletteliste.xlsx (15 KB) Last ned
MAL_Styrefil.xlsx (31 KB) Last ned
MS-DIG.zip (92 KB) Last ned
MS_Gpx-egenskapsnavn-forklaring.jpg (19 KB) Last ned