Filnavn (filstørrelse)Lenke
Brukerveiledning_for_importapplikasjon_til_Naturbase.pdf (2179 KB) Last ned
Brukerveiledning_naturbase_kartredigering_2019_01_31.pdf (3400 KB) Last ned
Brukerveiledning_Naturbase_redigering_2018_06_11.pdf (2117 KB) Last ned
Eikereg_Skjema.pdf (70 KB) Last ned
FF-QGIS.zip (98 KB) Last ned
Fysak_Kontrolltegn_BA.kom (6 KB) Last ned
Fysak_Kontrolltegn_BN_BM.kom (6 KB) Last ned
Fysak_Kontrolltegn_FK.kom (6 KB) Last ned
Fysak_Kontrolltegn_FS.kom (10 KB) Last ned
Fysak_Kontrolltegn_KF_KU.kom (6 KB) Last ned
Fysak_Kontrolltegn_MS.kom (4 KB) Last ned
Fysak_Kontrolltegn_VM.kom (6 KB) Last ned
Fysak_Kontrolltegn_VP.kom (6 KB) Last ned
Fysak_Kontrolltegn_VR.kom (6 KB) Last ned
Fysak_Kontrolltegn_VV.kom (15 KB) Last ned
Fysak_Kontroll_av_SOSI-filer.pdf (635 KB) Last ned
Fysak_SkjermKontroll.kom (4 KB) Last ned
Fysak_Sorter_Ginfo.txt (1 KB) Last ned
Fysak_Sosi-fix_BA_20210826.mko (10 KB) Last ned
Fysak_Sosi-fix_BN_BM_20220207.mko (9 KB) Last ned
Fysak_Sosi-fix_FK_20210826.mko (22 KB) Last ned
Fysak_Sosi-fix_FS_20201116.mko (12 KB) Last ned
Fysak_Sosi-fix_KF_KU_20210626.mko (8 KB) Last ned
Fysak_Sosi-fix_MS_20220131.mko (8 KB) Last ned
Fysak_Sosi-fix_VM_20210921.mko (8 KB) Last ned
Fysak_Sosi-fix_VP_20210826.mko (9 KB) Last ned
Fysak_Sosi-fix_VR_20210908.mko (8 KB) Last ned
Fysak_Sosi-fix_VV_20220309.mko (20 KB) Last ned
Fysak_Sosi-topofix_XX_20200511.mko (5 KB) Last ned
Kartlagte_og_verdsatte_friluftslivsområder_FK-DIG-1-innledning.mp4 (3196 KB) Last ned
Kartlagte_og_verdsatte_friluftslivsområder_FK-DIG-2-digitalisering1.mp4 (18099 KB) Last ned
Kartlagte_og_verdsatte_friluftslivsområder_FK-DIG-3-digitalisering2.mp4 (23211 KB) Last ned
Kartlagte_og_verdsatte_friluftslivsområder_FK-DIG-4-dig-GK-kurve.mp4 (10001 KB) Last ned
Kartlagte_og_verdsatte_friluftslivsområder_FK-DIG-5-dig-GK-flate.mp4 (24687 KB) Last ned
Kartlagte_og_verdsatte_friluftslivsområder_FK-DIG-6-bakgrunnskart-6.mp4 (21623 KB) Last ned
Kartlagte_og_verdsatte_friluftslivsområder_FK-DIG-7-lag-manuskart-7.mp4 (20911 KB) Last ned
Kartlagte_og_verdsatte_friluftslivsområder_FK-DIG-8-dig-manuskart-8.mp4 (36447 KB) Last ned
Kartlagte_og_verdsatte_friluftslivsområder_FK-DIG-9-flategenerering-GK.mp4 (41420 KB) Last ned
Kartlagte_og_verdsatte_friluftslivsområder_FK-DIG_Prosjekt.zip (468 KB) Last ned
Leveranseinstruks_Import_Naturbase_Generell.pdf (1098 KB) Last ned
Leveranseinstruks_Tillegg_61_VV.pdf (1256 KB) Last ned
Leveranseinstruks_Tillegg_62_BN.pdf (393 KB) Last ned
Leveranseinstruks_Tillegg_63_FK.pdf (552 KB) Last ned
Leveranseinstruks_Vedlegg1_SOSI_syntaks.pdf (535 KB) Last ned
Leveranseinstruks_Vedlegg2_DATAFANGSTDATO_KVALITET.pdf (724 KB) Last ned
Leveranseinstruks_Vedlegg3_Gyldige_SOSI_kodeverdier.pdf (631 KB) Last ned
MAL_Egenskapsskjema_BA_Arter_Funksjon_20200616.xlsx (77 KB) Last ned
MAL_Egenskapsskjema_BM_Naturtyper_HB19_Marin_20220324.xlsx (108 KB) Last ned
MAL_Egenskapsskjema_BN_Naturtyper_HB13_20220426.xlsx (157 KB) Last ned
MAL_Egenskapsskjema_FK_Friluft_Kartlagt_20220330.xlsx (146 KB) Last ned
MAL_Egenskapsskjema_KF_Kultur_Verdifull_20220309.xlsx (52 KB) Last ned
MAL_Egenskapsskjema_KU_Kultur_Utvalgt_20220215.xlsx (37 KB) Last ned
MAL_Egenskapsskjema_KU_Kultur_Utvalgt_20220916.xlsx (37 KB) Last ned
MAL_Egenskapsskjema_MS_Friluft_Snøscooter_20220125.xlsx (64 KB) Last ned
MAL_Egenskapsskjema_VM_Vern_Ramsar_20200930.xlsx (24 KB) Last ned
MAL_Egenskapsskjema_VP_Vern_Foreslått_20211116.xlsx (30 KB) Last ned
MAL_Egenskapsskjema_VR_Vern_Restriksjon_20220309.xlsx (66 KB) Last ned
MAL_Egenskapsskjema_VV_Vern_Naturvern_20220601.xlsx (136 KB) Last ned
MAL_Sletteliste_20220419.xlsx (15 KB) Last ned
MAL_Styrefil_20210622.xlsx (28 KB) Last ned
Uttrekk-Gpx-forklaring-egenskapsnavn.jpg (22 KB) Last ned